Göran Karlén

Göran Karlén

Titel: Med.dr

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1986