Britt G Hallqvist

Britt G Hallqvist

Titel: Författarinnan

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1986