Ulf Lundahl

Ulf Lundahl

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1985