Kersti Holmquist

Kersti Holmquist

Titel: Överintendent

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1985