Carl-Olof Wetterhall

Carl-Olof Wetterhall

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1985