Bo Ax:son Johnson

Bo Ax:son Johnson

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1985