Blenda Ljungberg

Blenda Ljungberg

Titel: Läroverksadjunkt

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1985