Björn A. Orward

Björn A. Orward

Titel: Generalsekreterare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1985