Jan Gehlin

Jan Gehlin

Titel: Författaren och Hovrättsrådet

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1984