Gösta Gårdsö

Gösta Gårdsö

Titel: F.d. Länsrådet

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1984

Till toppen