Sven Nilsson

Sven Nilsson

Titel: Kommendören i Frälsningsarmén

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1983