Jonas Hedberg

Jonas Hedberg

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1983