Harry Tyndal

Harry Tyndal

Titel: F.d Kommendören i Frälsningsarmén

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1983