Gunnar Helander

Gunnar Helander

Titel: Domprosten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1983