Eric Lundström

Eric Lundström

Titel: F.d. Förvaltningsdirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1983