Carl-Otto Engwall

Carl-Otto Engwall

Titel: fd Direktör

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1983