Carl-Eric Janlöv

Carl-Eric Janlöv

Titel: Civiljägmästare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1983