Börje Olsson

Börje Olsson

Titel: Direktören Vet.med.Dr

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1983