Ulla Ehrensvärd

Ulla Ehrensvärd

Titel: 1:e Bibliotekarien Fil.Dr

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1982