Nils Lundqvist

Nils Lundqvist

Titel: Direktör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1982

Till toppen