Karl Axel Pehrson

Karl Axel Pehrson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1982