Härje Stenberg

Härje Stenberg

Titel: F.d Hovrättspresidenten

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1982