Hans Löwbeer

Hans Löwbeer

Titel: Generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1982