Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Titel: Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1982