Gunno Södersten

Gunno Södersten

Titel: Tonsättaren

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1982