Folke Söderlund

Folke Söderlund

Titel: Parkförman

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1982