Curt Olsson

Curt Olsson

Titel: Bankdirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1982