Ragnar Lassinatti

Ragnar Lassinatti

Titel: Landshövding

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1981