Pehr G. Gyllenhammar

Pehr G. Gyllenhammar

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1981