Jerzy Einhorn

Jerzy Einhorn

Titel: Professor Med.dr.

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1981