Gunnar Nelker

Gunnar Nelker

Titel: Försäkringsdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1981