Gunnar Modigh

Gunnar Modigh

Titel: Överstelöjtnant

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1981