Gunnar Biörck

Gunnar Biörck

Titel: Förste Livmedikus Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1981