Carl-Gustaf Svingel

Carl-Gustaf Svingel

Titel: Föreståndare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1981