Sven Romanus

Sven Romanus

Titel: F.d. Justitierådet

Medalj: Serafimermedaljen

År: 1980