Sigvard Eklund

Sigvard Eklund

Titel: Generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1980

Till toppen