Robert Pålman

Robert Pålman

Titel: Slottsfogden Hovjägmästare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1980