Olof Kihlmark

Olof Kihlmark

Titel: Gymnastikdirektör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1980