Jan-Olof Strandberg

Jan-Olof Strandberg

Titel: Chefen för Kungl.Dramatiska teatern

Medalj: Litteris et Artibus

År: 1980