Hans Skiöldebrand

Hans Skiöldebrand

Titel: Hovstallmästare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1980