Gösta Wallin

Gösta Wallin

Titel: F.d. Justitierådet

Medalj: Serafimermedaljen

År: 1980