Carl-Henning Pedersen

Carl-Henning Pedersen

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1980