Bertil Bjurel

Bertil Bjurel

Titel: Fd Generaldirektör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1980