Gudmundur "Erro" Gudmundsson

Gudmundur "Erro" Gudmundsson

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970