Carl-Gustaf Briandt

Carl-Gustaf Briandt

Titel: Gymnastikdirektör

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1979