Birger Sandberg

Birger Sandberg

Titel: Vic Ordf.i Svenska fotbollsförb.

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1979