Torsten Hägerstrand

Torsten Hägerstrand

Titel: Professor

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1978