Elly Löfstrand

Elly Löfstrand

Titel: Gymnastikdirektör

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1978