Tage Hedqvist

Tage Hedqvist

Titel: Konstnären,Intendent

Medalj: 8:e storleken i högblått band

År: 1977