Nils Dahlbäck

Nils Dahlbäck

Titel: Fil.Dr.

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1977